ضمن تقدیر و تشکر از نویسندگان و داوران محترم، به اطلاع میرساند مجله "سیستم های پردازشی و ارتباطی چندرسانه ای هوشمند" دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در نظر دارد دریافت، بررسی و انتشار مقالات به زبان فارسی را آغاز کند. 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Cope) می باشد و از آئین نامه اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.