استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی آماری بیماری‌ها (ICD)برای آماده‌سازی داده‌های پزشکی در سیستم‌های پشتیبان تصمیم
1. استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی آماری بیماری‌ها (ICD)برای آماده‌سازی داده‌های پزشکی در سیستم‌های پشتیبان تصمیم

مهدی افضلی؛ محمود مرادی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1400، ، صفحه 173-183

چکیده
  کیفیت اطلاعات در موفقیت تجزیه و تحلیل اطلاعات بسیار حیاتی و مهم است. اطلاعات بارگذاری شده در انبارداده باید صحیح، دقیق و با کیفیت باشد. داده با کیفیت در انباره داده موجب تحلیل مناسب و تصمیم‌گیری بهتر ...  بیشتر
کاربرد داده کاوی آموزشی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان
2. کاربرد داده کاوی آموزشی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان

مهدی افضلی؛ محمود مرادی؛ محمود نجفی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1399، ، صفحه 95-104

چکیده
  استخراج دانش یکی از مهمترین مسائل داده‌کاوی می‌باشد. قوانینی که به‌صورت اگر – آنگاه مطرح می‌گردند این توانایی را دارند که به صورت اعداد حقیقی در هر جزء- به صورت تمام مقادیری که در مجموعه‌داده می‌تواند ...  بیشتر
افزایش دقت شناسایی جوامع همپوشان با استفاده از وزن‌دهی یال‌ها
3. افزایش دقت شناسایی جوامع همپوشان با استفاده از وزن‌دهی یال‌ها

مهدی افضلی؛ ایرج تیموری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، ، صفحه 17-28

چکیده
  یکی از مهمترین ویژگی‌های شبکه‌های پیچیده وجود ساختارهای اجتماعی می‌باشد. بطور مشخص شناسایی این ساختارها در شبکه‌های پیچیده به تحلیل ویژگی‌های ساختاری شبکه کمک می‌کند. در سال های اخیر الگوریتم‌های ...  بیشتر