ارتقای امنیت اینترنت اشیا در شبکه زیگبی با استفاده از الگوریتم AES256
1. ارتقای امنیت اینترنت اشیا در شبکه زیگبی با استفاده از الگوریتم AES256

محمدجواد زند؛ محمد تحقیقی شربیان

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1399، ، صفحه 59-66

چکیده
  اینترنت اشیا مفهومی جدید در صنعت فناوری اطلاعات است که آینده ای جدید از اینترنت را با تلفیق نمودن کاربران، سیستم های محاسباتی و تمام اشیا روزمره فراهم می آورد. مسئله این است که توسعه واقعی این سرویس ها ...  بیشتر
معماری امنیت پیشگیرانه سیستم‌های کامپیوتری
2. معماری امنیت پیشگیرانه سیستم‌های کامپیوتری

یاسمن پولادزاده؛ ناصر مدیری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-7

چکیده
  مقابله با تهدیدات سایبری به معنی حفاظت از مالکیت مادی و معنوی اطلاعات در تمامی حوزه‌ها و جلوگیری از سـوء اسـتفاده اسـت. بنـابراین حفاظـت از اطلاعات در برابر این تهدیدات، بدون آنکه اختلالی در رشد و توسعه ...  بیشتر