یک چارچوب برای استفاده از توابع مجازی سازی شبکه برای جریانهای ویدئویی
1. یک چارچوب برای استفاده از توابع مجازی سازی شبکه برای جریانهای ویدئویی

محمد سلیمی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1399، ، صفحه 105-119

چکیده
  بررسی روشی برای پخش ویدئو های آنلاین با استفاده از sdn/nfv که بتواند به در کاهش تاخیر و از دست رفتن بسته ها و کاهش هزینه ها کمک کند.در این روش بدلیل نرم افزاری بودن و وابستگی کم به سخت افزار باعث کاهش هزینه ...  بیشتر