نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معماری سیستم های بانکی

2 دانشکده علوم کامپیوتر - دانشگاه تبریز –تبریز –ایران

چکیده

در دنیای دیجیتال امروزی داشتن یک آدرس یکتای جغرافیایی برای هر حاکمیتی ضروری است. دراین‌خصوص یک پروژه تحت عنوان طرح نشانی استاندارد مکانی ملی، برای کدگذاری و شناسایی نقاط جغرافیایی کشور ایجاد گردیده است که کلید اتصال اطلاعات توزیع شده در سازمان‌های مختلف است. باتوجه‌به توزیع اطلاعات در سازمان‌های مختلف، نکات مهمی در خصوص محرمانگی، مالکیت و دسترسی به اطلاعات وجود دارد. آدرس یکتای جغرافیایی یک تکاپو و چالش، میان سازمان‌های مختلف حاکمیتی و همچنین مردم و سازمان‌های غیرانتفاعی یک کشور به‌حساب می‌آید. ابعاد مختلفی در این چالش‌ها وجود دارند که چالش‌ها یکپارچه‌سازی اطلاعات موجود در سازمان‌های مختلف و قوانین دسترسی و امنیت اطلاعات محرمانه از اساسی‌ترین چالش‌های این سیستم است. این چالش‌ها زمانی بیشتر و حیاتی‌تر می‌شوند که نیاز باشد این اطلاعات در دسترس سازمان‌های مختلف با قابلیت صلاحیت دسترسی مختلف قرار گیرند. در این تحقیق روشی برای یکپارچه‌سازی مبتنی بر معماری سرویس گرا ارائه شده است. برای کنترل، بازرسی و مدیریت، ایجاد و حفظ قوانین دسترسی و محرمانگی، در لایه مسیریابی سرویس‌ها یک سرویس متمرکز امنیتی پیشنهاد شده است. بررسی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی چالش‌هایی در خصوص دسترسی، مالکیت، یکپارچه‌سازی، مدیریت متمرکز و بازرسی ارتباطات و سطوح دسترسی را به شکل قابل‌توجهی بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها