نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در دنیای دیجیتال امروزی داشتن یک آدرس یکتای جغرافیایی برای هر حاکمیتی ضروری است. در این‌ خصوص یک پروژه تحت عنوان طرح نشانی استاندارد مکانی ملی برای کدگذاری و شناسایی نقاط جغرافیایی کشور ایجاد گردیده است که کلید اتصال اطلاعات توزیع شده در سازمان‌های مختلف است. باتوجه‌به توزیع اطلاعات در سازمان‌های مختلف، نکات مهمی در خصوص محرمانگی، مالکیت و دسترسی به اطلاعات وجود دارد. آدرس یکتای جغرافیایی، یک تکاپو و چالش میان سازمان‌های مختلف حاکمیتی و همچنین مردم و سازمان‌های غیرانتفاعی یک کشور به‌ حساب می‌آید. ابعاد مختلفی در این چالش‌ها وجود دارند که یکپارچه‌سازی اطلاعات موجود در سازمان‌های مختلف و قوانین دسترسی و امنیت اطلاعات محرمانه از اساسی‌ترین این ابعاد است. این چالش‌ها زمانی بیشتر و حیاتی‌تر می‌شوند که نیاز باشد این اطلاعات در دسترس سازمان‌های مختلف با قابلیت صلاحیت دسترسی مختلف قرار گیرند. در این تحقیق، روشی برای یکپارچه‌سازی مبتنی بر معماری سرویس گرا ارائه شده است. برای کنترل، بازرسی و مدیریت، ایجاد و حفظ قوانین دسترسی و محرمانگی در لایه مسیریابی سرویس‌ها، یک سرویس متمرکز امنیتی پیشنهاد شده است. بررسی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی چالش‌هایی در خصوص دسترسی، مالکیت، یکپارچه‌سازی، مدیریت متمرکز و بازرسی ارتباطات و سطوح دسترسی را به شکل قابل‌ توجهی بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

 
  فصلنامه سیستم‌های پردازشی و ارتباطی چندرسانه‌ای هوشمند- سال اول، شمار ه دوم،پیاپی شماره 2، زمستان 1399
 
PSMA Australia Limited is a company owned by state, territory and Australian governments at: www.psma.com.au , 2014.
[۱]
The Federal Geographic Data Committee at: www.fgdc.gov,, 2013.
[۲]
سرپولکی و محمد، سیستم آدرس‌دهی استرالیا، نشریه علمی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، جلد ۴، شماره ۲، ص۴۱ تا ۴۸، ۲۰۱۳.
[۳]
Schmutz, G., Liebhart, D. and Welkenbach, P., Service-oriented Architecture: An Integration Blueprint: a Real-world SOA Strategy for the Integration of Heterogeneous Enterprise Systems: Successfully Implement Your Own Enterprise Integration Architecture Using the Trivadis Integration Architecture Blueprint, Packt Pub, 2010.
[۴]
Ehikioya, S.A. and Olukunle, A.A. A Formal Model of Distributed Security for Electronic Commerce Transactions Systems. International Journal of Networked and Distributed Computing, ۷(۲), pp.۶۸-۸۴, ۲۰۱۹.
[۵]
Uzunov, A.V., Fernandez, E.B. and Falkner, K., Security solution frames and security patterns for authorization in distributed, collaborative systems. Computers & Security, Vol. 55, pp. 193-234, 2005.
[۶]
Uzunov, A.V., Fernandez, E.B. and Falkner, K., Securing distributed systems using patterns: A survey in Computers & Security, Vol. 31, No. 5, pp. 681-703, 2012.
[۷]
Kermarrec, A.M., Triantafillou, P., Xl peer-to-peer pub/sub systems. ACM Computing Surveys (CSUR), Vol. 46, No. ۲, pp.۱-۴۵, ۲۰۱۳.
[۸]
Pourzandi, M., Gordon, D., Yurcik, W. and Koenig, G.A, Clusters and security: distributed security for distributed systems in CCGrid, IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid, Vol. ۱, pp.۹۶-۱۰۴, ۲۰۰۵.
[۹]