نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول- دزفول - ایران

چکیده

در این تحقیق، روشی برای پخش ویدئو های آنلاین با استفاده از sdn/nfv که بتواند به در کاهش تاخیر و از دست رفتن بسته ها و کاهش هزینه ها کمک کند، بررسی شده است. نرم افزاری بودن روش و وابستگی کم به سخت افزار باعث کاهش هزینه های capex و opex میشود. شبکه های نرم افزار محور و مجازی سازی توابع شبکه در مهندسی فناوری اطلاعات به عنوان روشی جدید برای طراحی، استقرار و مدیریت خدمات شبکه معرفی شده اند.
این مقاله معماری و نمونه اولیه مربوط به یک سرویس پخش ویدیویی متناسب با شبکه های فعال شده با SDN/NVF را ارائه می دهد و این امکان را فراهم می کند که توابع شبکه و برنامه های کاربردی، ساده سازی شده و هزینه های مدیریت کاهش یابد. راه حل پیشنهادی، ارائه دهندگان محتوای کوچک، متوسط و غیرمعمول را قادر می سازد بدون نیاز به اتخاذ یک زیرساخت تحویل داده ویژه و گران قیمت، رویدادهایی را با تعداد محدودی از کاربران علاقه مند به اشتراک بگذارند.

کلیدواژه‌ها

[1] Baldoni, G., Melita, M., Micalizzi, S., Ramett, C., Schembra, G., & Vassallo, A. (2016). Video broadcasting services over SDN-NFV enabled networks: a prototype. The 3rd International Symposium on Emerging Information, Communication and Networks, 560-565.
[2] Benzekki, K., El Fergougui, A., & Elbelrhiti Elalaoui, A. (2016). Software-defined networking (SDN): A survey". . Security and Communication Networks, 5803-5833.
[3] Costa, P., Migliavacca, M., A, P. P., & L. Wolf. (2012). NaaS: Network-as-a-Service in the Cloud. in Proc. of Hot-ICE’12, 120-145.
[4] D’Amico, V., Lombardo, A., Melita, M., Rametta, C., & G. Schembra. (2016). An SDN/NFV Telco Operator Platform for Video Broadcasting,. in IEEE Communications Magazine, 35-38.
[5] D’Amico, V., Lombardo, A., Melita, M., Rametta, C., & Schembra, G. (2016). An SDN/NFV Telco Operator Platform for Video Broadcasting. IEEE Communications Magazine , 122-128.
[6] Faraci, G., & Schembra, G. (2015). An analytical model to design and manage a green SDN/NFV CPE node. IEEE Transactions on Network and Service Management, 435-450.
[7] Faraci, G., Lombardo, A., & Schembra, G. (2016). A Processor Sharing Scheduling Strategy for NFV Nodes. Journal of Electrical and Computer Engineering, 1-10.
[8] Koumaras, H., Kourtis, M. A., Sakkas, C., Xilouris, G., & S. Kolometsos. (2016). In-service Video Quality assessment based on SDN/NFV techniques. in Proc. of IEEE ICT2016, 16-18.