نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز- دانشکده برق و کامپیوتر- گروه کامپیوتر- تبریز- ایران

چکیده

چکیده

هدف اصلی شرکت های نرم افزاری ارائه راه حل هایی در حوزه های مختلف برای تحقق بهتر نیازهای مشتریان می باشد. روند موفقیت آمیز بودن مدل سازی، بستگی به یافتن نیازمندی های صحیح و دقیق دارد. با این حال، کلید توسعه موفقیت آمیز برای تطبیق و ادغام بخشهای مختلف توسعه یافته به اهمیت انتخاب و اولویت بندی نیازمندی هایی که باعث پیشرفت مراحل کار و در نهایت منجر به ایجاد محصول با کیفیتی خواهد شد اشاره دارد.
اعتبار سنجی کلیدی ترین بخش کار می باشد، که شامل تکنیک‌هایی است که صحت مجموعه‌ای از نیازمندی‌های مشخص شده را برای ساخت یک راه حل که منجر به اهداف کسب و کار پروژه می شود، تأیید می‌کند. نیازمندی‌ها در طول پروژه تغییر می‌کنند و مدیریت این تغییرات برای حصول اطمینان از صحت نرم‌افزار ساخته شده برای ذینفعان اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش به فرآیند وارسی و اعتبار سنجی نیازمندی های نرم افزار می پردازیم.


کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. کتاب نیازمندیهای ‌نرم‌افزار، نویسنده ناصر مدیری ناشر: مهرگان قلم تعداد صفحه 148- تاریخ نشر: دیماه، 1395
  2. کتاب مهندسی آزمون امنیت، اعتبارسنجی و تست ‌نرم‌افزار، نویسندگان: ناصر مدیری، طاهره نیری فرد ناشر: مهرگان قلم تاریخ نشر: تعداد صفحه: 204- 27 دیماه، 1393
  3. کتاب متریک‌های ‌نرم‌افزار، نویسندگان: ناصر مدیری، فاطمه دوامی، عصمت علی محمد ملایری، ناشر: گنج نفیس تعداد صفحه: 432 0تاریخ نشر: 16 بهمن ماه، 1389
  4. 4. Stefan Wiesnera, Sara Nilssonb, Klaus-Dieter Thobena,c, Integrating requirements engineering for different domains in system development – lessons learnt from industrial SME cases ,Elsavier 2017.

   

  1. Helmut Scherer, Albert Albers, Nikola Bursac* ,Model Based Requirements Engineering for the Development of Modular Kits,Elsavier 2017 .
  2. Sourour Maalema, Nacereddine Zarourb,Challenge of validation in requirements engineering, Elsavier 2016.‌
  3.  Ahmed Safwat* and M.B.Senousy Addressing Challenges of Ultra Large Scale System on Requirements Engineering,Elsavier2015 .
  4. Wiesner S, Peruzzini M, Hauge JB, Thoben K-D. Requirements Engineering. In: Stjepandić J, Wognum N, Verhagen WJ, editors. Concurrent engineering in the 21st century: Foundations, developments and challenges. Springer; 2015, p. 103–.