نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله، با در نظر گرفتن روابط ساده مداری و با استفاده از یک الگوی پایه، یک شبکه شعاعی به شاخه های خود تقسیم می­شود و با استفاده از توان معادل دیده شده در شین­ها و اعمال یک بردار اولویت شین غیر یکتا، روش SDLF پیشنهاد می­شود. نتایج اولین تکرار از روش SDLF در مقایسه با سایر روشها و با یک تلرانس قابل قبول، بقدری دقیق است که می­تواند در عملیات سیستم اسکادا، جهت پخش بار برخط، مورد استفاده قرار گیرد. اثربخشی روش پیشنهادی، با استفاده از نرم افزار MATLAB بر روی شبکه آزمون 33 شینه IEEE نشان داده می­شود. همچنین این مقاله شامل کدهای خلاصه و ساده MATLAB است و بر خلاف سایر مقالات مرتبط، از تعریف ماتریس­های اضافی و پیچیده در روش پیشنهادی، اجتناب می­شود. استفاده از یک تکرار بجای چند تکرار و همچنین کاهش حجم محاسبات باعث می­شوند که زمان انجام مطالعات پخش بار کاهش یابد.