نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه اطلاعات بسیار ارزشمند هستند و میبایست از دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات طبقه بندی شده جلوگیری کرد. یکی از روش های تامین امنیت، بهره گیری از روش های رمزنگاری است. اما این روش ها قادر نیستند وجود اطلاعات را مخفی کنند. برای مخفی کردن اطلاعات (ارتباط) الگوریتم هایی تحت عنوان نهان نگاری بوجود آمده اند. این روشهای معمولا برای مخفی کردن اطلاعات از یک سیگنال پوشش استفاده می کنند. با توجه به نوع سیگنال پوشش و همچنین الگوریتم درج، روش های نهان نگاری متفاوتی ارائه شده که از نظر ظرفیت نهاننگاری و امنیت متفاوت می باشند. این مسئله همچنین منجربه باز تولید و توزیع مجدد غیر قانونی رسانه های دیجیتال شده است. کپی برداری و تغییر در داده‌های دیجیتال به کار بسیار آسان و غیر قابل کشف تبدیل‌شده است بنابراین بررسی آن از همیت بالایی برخوردار است. از این رو با توجه به رشد بسیار زیاد شبکه های کامپیوتری که انتقال سریع و بدون خطا در هر گونه کپی برداری را فراهم می‌کند و احتمالا دستکاری غیر مجاز اطلاعات چند رسانه ای را افزایش می‌دهد، خطر نقض قانون کپی رایت داده‌های چند رسانه ای بطور جدی احساس می گردد روش‌های حوزه فضایی زیاد پیچیده نیستند ولی به اندازه روش‌های حوزه تبدیل در برابر حملات گوناگون مقاوم نیستند. یکی از رایج‌ترین تکنیک ها در نهان‌نگاری حوزه تبدیل، اصلاح ضرایب به‌دست‌آمده از تجزیه مقدار تکین (SVD) تصویر پوشانه است.