معماری امنیت پیشگیرانه سیستم‌های کامپیوتری
1. معماری امنیت پیشگیرانه سیستم‌های کامپیوتری

یاسمن پولادزاده

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، صفحه 1-7

چکیده
  مقابله با تهدیدات سایبری به معنی حفاظت از مالکیت مادی و معنوی اطلاعات در تمامی حوزه‌ها و جلوگیری از سـوء اسـتفاده اسـت. بنـابراین حفاظـت از اطلاعات در برابر این تهدیدات، بدون آنکه اختلالی در رشد و توسعه ...  بیشتر
انواع شیوه های آموزش الکترونیکی و ارزیابی مبتنی بر نظر متخصصان
2. انواع شیوه های آموزش الکترونیکی و ارزیابی مبتنی بر نظر متخصصان

مصطفی جعفری؛ شکوه نوریزاده واحد دهکردی

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، صفحه 9-15

چکیده
  در دنیای امروزی، کشور ها باید توانایی زندگی و تعامل در دنیای دیجیتال را داشته باشند و بتوانند با مردم و نهادها در فضای مجازی نیز مراوده کنند. موضوع مقاله حاضر معرفی اجزا مدل آموزش الکترونیکی می‌باشد. ...  بیشتر
افزایش دقت شناسایی جوامع همپوشان با استفاده از وزن‌دهی یال‌ها
3. افزایش دقت شناسایی جوامع همپوشان با استفاده از وزن‌دهی یال‌ها

ایرج تیموری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، صفحه 17-28

چکیده
  یکی از مهمترین ویژگی‌های شبکه‌های پیچیده وجود ساختارهای اجتماعی می‌باشد. بطور مشخص شناسایی این ساختارها در شبکه‌های پیچیده به تحلیل ویژگی‌های ساختاری شبکه کمک می‌کند. در سال های اخیر الگوریتم‌های ...  بیشتر
تعیین توزیع حرارتی در پستهای کمپکت
4. تعیین توزیع حرارتی در پستهای کمپکت

میثم بهاروند

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، صفحه 29-37

چکیده
  ترانسفورماتورها یکی از اجزاء مهم پست های کمپکت هستند و مطالعه رفتار مغناطیسی و حرارتی آنها در داخل پست های کمپکت، دارای اهمیت بسزائی می باشد. تعیین توزیع حرارتی در داخل ترانسفورماتورها بعلت پیچیدگی ...  بیشتر
توسعه زیرساخت ابری آگاه از کارائی در سیستم های آموزش الکترونیک و مجازی
5. توسعه زیرساخت ابری آگاه از کارائی در سیستم های آموزش الکترونیک و مجازی

نفیسه فارغ زاده

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، صفحه 39-49

چکیده
  اساسا اشتراک منابع درخواستی و پویائی بارهای‌ کاری در سیستم‌های آموزش الکترونیک موجب رقابت بین کاربران و افت کارائی می گردد. وجود نوسانات کارائی و افت کیفیت خدمت در چنین محیط هائی تهدید کننده راندمان ...  بیشتر
تجزیه و تحلیل تطبیقی معیارهای ساختاری گرافیکی برای شناسایی ناهنجاری ها در شبکه های اجتماعی آنلاین
6. تجزیه و تحلیل تطبیقی معیارهای ساختاری گرافیکی برای شناسایی ناهنجاری ها در شبکه های اجتماعی آنلاین

ناصر عسگری

دوره 1، شماره 1 ، پاییز 1399، صفحه 51-58

چکیده
  شبکه های اجتماعی به دلیل استفاده وسیع و محبوبیت آنها در معرض حملات کلاهبردارانه و فعالیت های غیرقانونی و بوجود آمدن مشکلات امنیتی هستند. بنابراین، شناسایی فعالیت های غیرعادی به ویژه در شبکه های اجتماعی، ...  بیشتر