الزامات راهبردی، تاکتیکی، تکنیکی و عملیاتی دستگاه های اجرایی برای توسعه محاسبه گر کاستی های امنیت سایبری
1. الزامات راهبردی، تاکتیکی، تکنیکی و عملیاتی دستگاه های اجرایی برای توسعه محاسبه گر کاستی های امنیت سایبری

ایمان رجبی زاده؛ ناصر مدیری

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1400، صفحه 131-140

چکیده
  در سال های اخیر، مدیریت امنیت سیستم‌های اطلاعاتی و تحلیل مخاطرات امنیتی این سیستم‌ها در سطح گسترده‌ای مورد توجه بوده است. پژوهشگران تلاش کرده‌اند معیار‌های امنیتی را ارائه دهند که در تحلیل ایمنی ...  بیشتر
کدبرداری از کدهای خطی بر مبنای معادله سندرم با استفاده از یادگیری عمیق
2. کدبرداری از کدهای خطی بر مبنای معادله سندرم با استفاده از یادگیری عمیق

علی مرادی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1400، صفحه 141-146

چکیده
  استفاده از کدهای طول کوتاه در ارتباطات دیجیتال به خاطر فراگیرشدن پدیده اینترنت اشیاء از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی مدلهای یادگیری عمیق در زمینه‌های مختلفی مانند تشخیص اشیاء و تشخیص گفتار نتایج ...  بیشتر
ارائه روشی جدید برای کشف نزدیکترین همسایگی در سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی
3. ارائه روشی جدید برای کشف نزدیکترین همسایگی در سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی

احسان اله کوزه گر؛ هادی یارمحمدی؛ مهدی بازرگانی؛ زینب همایون پور

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1400، صفحه 147-156

چکیده
  سیستم‌های توصیه‌گر با تحلیل و بررسی داده‌های متعلق به کاربران، یکسری آیتم‌های خاص را برمبنای علایق به کاربران پیشنهاد می‌کنند. هدف از آنالیز داده‌های مربوط به کاربران، استخراج الگوهای هر کاربر به ...  بیشتر
یادگیری و آموزش ترکیبی در مهندسی و علوم
4. یادگیری و آموزش ترکیبی در مهندسی و علوم

مرضیه اسکندری؛ محمد علا صادق وزیری؛ بهرام صادقی بی غم

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1400، صفحه 157-162

چکیده
  در این پژوهش، رویکردی برای کسب دانش بنیادی و توسعه تفکر متناسب با صلاحیت های مورد نیاز قرن 21 برای پردازش، تحلیل و ایجاد دانش ارائه می شود. به علاوه، با توجه به چالش های به وجود آمده در همه گیری کوید 19، ضرورت ...  بیشتر
وارسی و اعتبارسنجی نیازمندی های نرم افزار
5. وارسی و اعتبارسنجی نیازمندی های نرم افزار

حمیدرضا مختاری؛ ناصر مدیری

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1400، صفحه 163-171

چکیده
  چکیده هدف اصلی شرکت های نرم افزاری ارائه راه حل هایی در حوزه های مختلف برای تحقق بهتر نیازهای مشتریان می باشد. روند موفقیت آمیز بودن مدل سازی بستگی به یافتن نیازمندی های صحیح و دقیق دارد. با این حال، کلید ...  بیشتر
استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی آماری بیماری‌ها (ICD)برای آماده‌سازی داده‌های پزشکی در سیستم‌های پشتیبان تصمیم
6. استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی آماری بیماری‌ها (ICD)برای آماده‌سازی داده‌های پزشکی در سیستم‌های پشتیبان تصمیم

مهدی افضلی؛ محمود مرادی

دوره 1، شماره 3 ، بهار 1400، صفحه 173-183

چکیده
  کیفیت اطلاعات در موفقیت تجزیه و تحلیل اطلاعات بسیار حیاتی و مهم است. اطلاعات بارگذاری شده در انبارداده باید صحیح، دقیق و با کیفیت باشد. داده با کیفیت در انباره داده موجب تحلیل مناسب و تصمیم‌گیری بهتر ...  بیشتر