1-  فصلنامه "سیستم های پردازشی و ارتباطی چندرسانه ای هوشمند" از پذیرفتن مقالاتی که هر گونه مغایرتی با قالب (Template) و یا شرایط و ضوابط فصلنامه داشته باشد، معذور است. فایل تمپلیت مقالات Word و تمپلیت مقالات PDF را دانلود کنید.

 

 2- رسم‌الخط مقاله بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شود. شیوه‌نامه خط مصوب فرهنگستان را از فایل دریافت کنید.

 

 3- معادل لاتین واژه‌ها در بخشی با عنوان پی‌نوشت بعد از منابع آورده شود.

 

 4- ارسال چکیده انگلیسی الزامی است.

 

 5- فصلنامه در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند، آزاد است.

 

 6- چنانچه مقاله ارسالی، فرمت موجود برای مقالات فصلنامه را رعایت نکرده باشد، داوری نخواهد شد.

 

7- مشخصات نویسندگان اعم از نام، نام خانوادگی، ایمیل، وابستگی  که در وبسایت فصلنامه هنگام ارسال مقاله وارد می شود، باید دقیقا مطابق با مشخصات نویسندگان فایل مقاله باشد. در غیر اینصورت مقاله ارسال شده بررسی نخواهد شد. 

 

8- ارسال کننده و نویسنده مسئول مقالات مستخرج از پایان‌‌نامه و یا طرح پژوهشی باید عضو هیات علمی باشد.

 

9- حداکثر تعداد صفحات هر مقاله 12 صفحه است. چاپ مقالات پذیرفته شده فقط تا تعداد 10 صفحه رایگان است. پس از پذیرش نهایی مقاله به ازای هر صفحه اضافه، مبلغ 50 هزار تومان دریافت می شود. 

 

10- تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نیست. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد.

 

11- نویسنده گرامی جهت تسریع در روند داوری و بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه چهار داور در زمینه مقاله خود (از دانشگاه‌های دیگر) همراه با مشخصات کامل (نام دانشگاه، ایمیل دانشگاهی، مرتبه علمی، تخصص  و شماره تماس) به ما معرفی نمایید. در قسمت ارسال "داوران پیشنهادی"  هنگام ارسال مقاله به شرایط زیر دقت فرمایید:

 

* از دانشگاه محل خدمت (محلی که مولفین محترم نیمه وقت یا تمام وقت یا حق التدریس هستند) هیچ کدام از مولفین مقاله نباشند.

* با رتبه علمی استادیار (آموزشی یا پژوهشی) یا بالاتر باشند.

* رابطه استادی (استاد راهنما و یا استاد مشاور)، دانشجویی و یا رابطه خویشاوندی با هیچ کدام از مولفین محترم نداشته باشند.

* آدرس محل کار (دانشگاه یا پژوهشگاه، دانشکده و یا پژوهشکده، گروه) کاملاً مشخص باشد.

* دارای ایمیل دانشگاهی و یا مرکز پژوهشی و یا مرتبط با محل کار باشد.

* دارای تخصص و مقالات چاپ شده معتبر در زمینه موضوع مقاله ارسالی باشد. 

 

12-  نسخه‌های مختلف مقاله (اولیه، اصلاح شده، هایلایت شده تغییرات) و فایل پاسخ به داوران باید بدون مشخصات نویسندگان آماده شوند. فایل مشخصات نویسندگان به صورت جداگانه ارسال شود.

 

13- فایل‌های ارسالی باید به درستی و بر طبق اصول زیر نام گذاری شوند. همچنین نویسندگان باید توضیحات لازم برای هر فایل را حتما در قسمت توضیحات فایل، هنگام ارسال فایل ها وارد نمایند.

نسخه اولیه مقاله:                                                                             Manuscript

نسخه اصلاح شده مرتبه اول:                                            (Revised_Manuscript(R1
نسخه هایلایت شده تغییرات مقاله مرتبه اول:          (Highlighted_Revised_Manuscript(R1
فایل پاسخ به داوران مرتبه اول:                                       (Reviewer_Responses(R1

به همین ترتیب برای هر فایل ارسالی در داوری های بعدی، R2 و R3 نام گذاری شود.

 

14- حق چاپ هر مقاله پس از پذیرش محفوظ است و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهد می‌شوند تا مشخص شدن وضعیت نهایی مقاله، به نشریه دیگری نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیات تحریریه در اتخاذ تصمیم مقتضی مختار است.