آدرس                       زنجان - بلوار دانشجو - جاده اراضی پائین کوه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

             کدپستی                                                         58145-45156

                    تلفن                                                        09125424293، کریمی

             پست الکترونیک                                           impcs.journal@iauz.ac.ir

 


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image